Naujienos

LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJOS VEIKLOS ATASKAITA 2020 m.

LSB biuras 2018 m. išsikėlė tikslus, kurie galėtų pagerinti bendrą LSB situaciją:

 • padidinti LSB, jos skyrių ir teikiamų paslaugų žinomumą
 • pagerinti žinių ir patirties perdavimą
 • stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą organizacijos viduje.

Svarbiausi 2018 m. - 2019 m. įvykiai:

 • 2018 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriuje vyko neeilinis visuotinis Lietuvos samariečių bendrijos narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Lietuvos samariečių bendrijos kuratorė Kristin Mehnert, kuri dalinosi ASB organizacijos darbo patirtimi ir atsakinėjo į dalyvių klausimus.
 • 2018 m. vyko 2 LSB valdybos posėdžiai, kurių metu buvo derinami įstatų keitimo klausimai, LSB veiklos ir perspektyvos.
 • 2019 m. sausio 29 d. buvo įregistruoti nauji LSB įstatai. Svarbiausias pakeitimas - naujuose įstatuose nėra LSB registracijos adreso, todėl ateityje LSB biurą bus galima lengvai perkelti į bet kurią kitą vietą (pvz., jei būtų išrinktas naujas LSB prezidentas, biuras galėtų būti perkeltas į kitą vietą).
 • Įkurti 3 nauji LSB skyriai: vasario 13 d. - Alytuje, birželio 10 d. - Panevėžyje, rugsėjo 23 d. - Kauno rajone. LSB biuras padėjo naujiems skyriams paruošti visus registracijos dokumentus, organizavo „Maisto banko“ paramą, kuri leido skyriams pradėti savo veiklą. LSB prezidentas Sigytas Klimas aktyviai dalyvavo susitikimuose su visomis trimis savivaldybėmis dėl patalpų naujiems skyriams skyrimo pagal panaudos sutartį.
 • Nuo 2019 m. kovo mėn. iki gruodžio mėn. LSB įgyvendino naują projektą „Kauno miesto neįgalių vaikų ir jaunuolių galimybė pagerinti jų fizinę ir emocinę gyvenimo kokybę“ pagal programą „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“ (finansuojamą Kauno savivaldybės). Projekte dalyvavo 20 vaikų, 1 suaugęs ir 45 tėvai. Vaikai su sudėtinga fizine negalia lankė įvairius užsiėmimus, kurie labai pagerino jų sveikatą: jie tapo fiziškai stipresni, labiau pasitikintys savimi, savarankiškesni ir emociškai stipresni. Individualios psichologų konsultacijos, savipagalbos ir paramos šeimai grupės padėjo išspręsti emocines ir kitas asmenines problemas. Projekto dalyviai vyko į edukacinę kelionę į alpakų fermą - veislyną, kur vaikai ir jų tėvai galėjo paglostyti, pamaitinti alpakas, pavedžioti jas ir pasidaryti įspūdingas nuotraukas. Visas projektas turėjo labai teigiamą tiesioginį poveikį neįgalių vaikų integracijai į visuomenę, specialistų vedami užsiėmimai ir mokymai sustiprino fizinę ir psichologinę vaikų sveikatą.
 • Paskutinius du 2019 m. mėnesius LSB įgyvendino projektą „Laukime Kalėdų kartu“. 76 Kauno miesto centro bendruomenės nariai dalyvavo 3 muzikinėse veiklose „Būgnų ratas“. Užsiėmimuose dalyvavo įvairaus amžiaus žmonės: vaikai, jaunimas, senjorai; taip pat žmonės su negalia, vieniši žmonės ir žmonės patiriantys socialinę atskirtį. Užsiėmimų metu dalyviai grojo perkusiniais būgnais, išmoko klausytis vienas kito, atsipalaiduoti, pasikrauti teigiamos energijos, atsikratyti blogų minčių, tapti tolerantiškesni vieni kitiems, ypač skirtingo amžiaus grupių žmonėms. 10 savanorių, dalyvavusių projekto veikloje, susipažino su savanorystės pagrindais taip padidindami kauniečių sąmoningumą ir žinias apie savanorišką veiklą.
 • Pasirašytos ilgalaikės partnerystės sutartys su Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centru (balandžio 11 d.), Teniso klubu „Notas“ (rugpjūčio 8 d.), Asociacija „Santarvės bendruomenė“ (liepos 29 d.), Kauno senamiesčio gimnazija (liepos 30 d.). Šios partnerystės naudingos ne tik įgyvendinant bendrus projektus, bet ir skleidžiant žinią apie LSB darbą bei organizuojant įvairius renginius.
 • Pasirašyta partnerystės sutartis su „Maisto banku“ maisto ir higienos priemonių tiekimui nepasiturintiems žmonėms. Kas 1–2 mėnesius LSB biuras aptarnavo 15–20 žmonių Kaune. Ši partnerystė taip pat leido organizuoti „Maisto banko“ ir naujųjų LSB skyrių bendradarbiavimą bei atkurti paramą Kėdainių skyriui.
 • 2019 m. įvyko 4 LSB valdybos posėdžiai. LSB valdybos sprendimu kiekvienas valdybos posėdis vyko skirtinguose skyriuose, kad valdyba galėtų palaikyti glaudesnius ryšius su visais skyriais ir geriau susipažinti su jų darbu.
 • Buvo sukurta nauja LSB svetainė ir „Facebook“ profilis, kad būtų galima skelbti ir populiarinti visų LSB skyrių naujienas ir veiklą. Visi skyriai buvo nuolat skatinami dalintis savo informacija LSB tinklalapiuose. Naujoji svetainė yra lengvai administruojama ir nereikalauja daug apmokamo specialistų darbo ar žinių. LSB reklama buvo talpinama Bernardinai.lt interneto dienraštyje.
 • Gegužės 23 d. LSB dalyvavo „Kaimynų dienos“ šventėje Kaune ir turėjo puikią galimybę ne tik populiarinti organizaciją, bet užmegzti naudingus ryšius su kitomis organizacijomis.
 • Birželio 12 d. LSB surengė kartų sveikatingumo dieną Kauno „Santakos“ parke. Šio renginio tikslas buvo įtraukti įvairaus amžiaus ir socialines grupes, įskaitant neįgalius žmones, į smagią fizinę veiklą ir paskatinti juos būti fiziškai aktyvesniais. Renginio metu dalyviai išmoko suteikti pirmąją pagalbą, galėjo gaminti rankdarbius, sužinoti apie žolelių arbatos naudą sveikatai, dalyvauti lauko teniso pamokose, draugiškose rankinio ir  regbio varžybose, linijinių šokių ir kalanetikos pamokose. Renginyje apsilankė apie 150 žmonių, jis pritraukė ir žiniasklaidos dėmesį. Renginį įgyvendinti padėjo ir prie jo sėkmės prisidėjo rėmėjai. Nutarta tokį renginį organizuoti kasmet ir pakviesti visus LSB skyrius bei jų narius praleisti aktyvią dieną kartu.
 • Rugpjūčio 25 d. LSB ir kitos įvairios organizacijos bei bendruomenės dalyvavo religinėje eisenoje Šiluvoje. LSB kartu su Kauno skyriumi organizavo piligrimų priėmimą ir pristatė organizaciją.
 • Rugsėjo 21 d. LSB kartu su Kauno skyriumi dalyvavo „Vokiečių dienose“ - renginyje, kurį organizavo Kauno savivaldybė, skirtą paminėti Kauno ir Vokietijos bendradarbiavimui. LSB ir Kauno skyrius pristatė organizacijos veiklą, pakvietė gyventojus ir miesto svečius į pirmosios pagalbos mokymus, po kurių vyko gražus koncertas ir labdaros aukcionas.
 • Gegužės 10 ir rugsėjo 6 dienomis LSB savo skyriams organizavo gerosios patirties pasidalijimo konferencijas. Pirmojoje konferencijoje dalyviai buvo supažindinti su asociacijų teisine sistema, organizacijos veiklos analizės ypatumais, naujausiais mokesčių sistemos pokyčiais. Jame taip pat buvo aptariama paramos gavėjo statuso svarba, kadangi mažiau aktyvūs LSB skyriai neteikdami metinių ataskaitų rizikuoja jį prarasti. Antrojoje konferencijoje buvo pristatyta galimybė dalyvauti programoje, leidžiančioje organizacijoms gauti EQUASS (Europos socialinių paslaugų kokybės) sertifikatą. Dalyviai sužinojo apie visas būtinas procedūras, kokybės politikos svarbą ir jos teigiamą poveikį teikiant socialines paslaugas, skundų valdymą, teisių chartiją, gyvenimo kokybės sampratą, kokybės standartus organizacijoje, kokybės sertifikato naudą būsimam organizacijos darbui.
 • LSB atstovai dalyvavo tarptautiniuose FACET (First Aid, Civic Engagement, Training ) ir TECS (Training and further Education in Care and Social Services) projektuose. LSB nusprendė dalyvauti TECS projekte kad įtraukti LSB skyrių narius, suteikti jiems galimybę įgyti naujos patirties ir idėjų bei tapti svarbesne SAM.I. tinklo dalimi.
 • 2018 m. - 2019 m. LSB atstovai dalyvavo įvairiose mokymo programose ir seminaruose, susijusiuose su NVO darbu ir socialinėmis paslaugomis: Šeimos su priklausomybėmis - efektyvus atvejų valdymas; Administracinių gebėjimų stiprinimas: NVO atskaitingumas; Organizacijos strateginis planavimas; Paslaugų kokybės vertinimas, Pirkimų priežiūra ir valdymas; Darbo užmokesčio politika; GDPR diegimas; Organizavimas ir projektų valdymas. Be to, LSB aktyviai dalyvavo Lietuvos nacionalinio kovos su skurdu tinklo iniciatyvose.
 • LSB veiklų žinomumas ženkliai padidėjo tiek dalyvaujant  įvairiuose renginiuose, tiek juos organizuojant. Be to, daugelis kontaktų, užmegztų per renginius ir susitikimus, ateityje gali tapti naudingomis partnerystėmis. Vaikų su negalia projektas taip pat padarė didelę įtaką LSB matomumui, kadangi buvo pristatytas LRT (Lietuvos nacionalinė televizija) televizijos laidoje „Gyvenimo spalvos“. LSB biuras rūpinosi, kad kitų LSB skyrių (Vilniaus, Jurbarko, Kauno) darbuotojai turėtų galimybę pristatyti savo darbus toje pačioje TV programoje.

Sigytas Klimas  Lietuvos samariečių bendrijos prezidentas