Naujienos

Darbo partijos kandidatai į Kauno miesto savivaldybės tarybą pasiruošę atsakingai ir profesionaliai dirbti kauniečiams!

SIGYTAS KLIMAS

KANDIDATAS Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ
DARBO PARTIJOS SĄRAŠE Nr. 5

Lietuvos samariečių bendrijos prezidentas

Lietuvos samariečių bendrija - ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – teikti visapusišką pagalbą visiems jos stokojantiems žmonėms, o ypač jautriausioms socialinėms grupėms.

Būdamas bendrijos prezidentu nuolat matau žmones, susiduriančius su skurdu, nepritekliumi, sveikatos problemomis, įvairiausiais gyvenimo iššūkiais, todėl esu įsitikinęs, kad savivaldybės gali ir privalo pasirūpinti visais bendruomenės nariais ir užtikrinti jų teisę į kokybišką gyvenimą.

Pritariu Darbo partijai, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į valstybės valdymą.

Todėl savivaldybės tarnautojai už savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę asmeniniu turtu ir atlyginimu.

Kartu su Darbo partijos kolegomis pažadame:
• Spręsti automobilių parkavimo daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose problemas.
• Palaipsniui pereiti prie nemokamo viešojo transporto.
• Užtikrinti mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą.
• Užtikrinti kokybiškas ir savalaikes socialines paslaugas gyventojams.
• Kurti savivaldybių ir verslo kooperaciją.

Būdamas Darbo Partija nariu „Atsakau už savo žodžius“.

 Politinė reklama skleidžiama neatlygintinai.

 #kaunas #darbopartija #darbopartijakaunas #kaunieciams #atsakauuzsavozodzius