Naujienos

ATASKAITINĖ-RINKIMINĖ SAMARIEČIŲ KONFERENCIJA

Skubėkime daryti gerą – tokiais žodžiais pradeda kiekvieną dieną Kauno samariečių vadovas Mindaugas Vėlyvis. Dauguma tikriausiai net nesusimąsto kaip atliekama labdaringa veikla ir kas rūpinasi sklandžiu neįgaliųjų ar senolių priežiūra. Tam, kad visados būtų galimybė tobulėti – balandžio 28 d. M.Vėlyvis sukvietė 16 skyrių atstovus: Vilniaus, Marijampolės, Klaipėdos, Zarasų, Varėnos, Ukmergės, Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo, Kėdainių, Jurbarko, Jonavos, Kelmės, Raudonės, Telšių ir Kauno, kad pasidalinti patirtimi, aptarti ateities planus. Išklausę LSB prezidentės Genoefos Baltrušaitienės ataskaitą, kaip buvo teikiama pagalba  silpniausiems ir pažeidžiamiausiems visuomenės atstovams, prieita vieningos nuomonės, kad labai daug nuveikta ir belieka nesustoti. Naujuoju LSB prezidentu išrinktas Kauno skyriaus valdybos narys Sigytas Klimas.

Foto: Regita Yakobchuk, tekstas ir fotomontažai Tautvilo Rinkevičiaus.