Naujienos

LKRKA ŽAIDYNĖS VILKIJOJE

Ačiū „Kauno dienai“, kad ir prieš LKRKA žaidynes, ir po žaidynių skaitytojams, visuomenei suteikė informaciją, pateikė įdomias nuotraukas.  Manau, kad Kauno apskrityje, Vilkijos miestelyje įvykusios LKRKA žaidynės tikrai pavyko, buvo organizuotos puikiai ir deramai. Buvo prisiminta garbinga istorinė praeitis, žaidynių dalyvių ir svečių buvo pagerbti Laisvės kovų dalyviai-partizanai, jų neblėstanti atmintis. Buvo pagerbti aukšti svečiai iš Kauno rajono savivaldybės, Vilkijos seniūnijos, LKRKA Asociacijos prezidentas plk.-ltn. Č. Šlegaitis. Džiugu, kad Kauno rajono savivaldybės, Vilkijos seniūnijos vadovai parodė dėmesį ir rūpestį, lankėsi žaidynėse. Buvo malonu vėl regėti Vilkijos seniūną Kazį Bačėną, kuris anksčiau tarnavo Tėvynės labui Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Kauno rinktinėje. Nebuvo pamiršta ir visuomenė, vietiniai gyventojai, jaunimas, vaikai, jie buvo įtraukti į žaidynių programą, vyko įdomus koncertas, degė laužas, vaišinimas kariška košė ir t. t. Kaip pokalbyje pažymėjo vienas šventės dalyvis (svečias) - „Nemačiau labiau atsidavusių karių, kurie taip iki galo atiduotų visas savo jėgas paskirtose rungtyse...“Tai buvo kartu ir patriotinė pamoka visiems aplinkiniams, miestelio gyventojams, jaunimui, mažiesiems...Galvoju, kad ne taip dažnai Vilkija regi miestelio gatvėmis traukiančias Lietuvos uniformuotų karių eiles,  žygiuojančius su gražia, skambia lietuviška daina! Kaip komandos paskirtas vadovas noriu padėkoti visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjote prie žaidynių organizavimo ir jų pravedimo,  logistikos užtikrinimo. Jūs atvykote, dalyvavote, atidavėte savo jėgas, energiją, parodėte ryžtą ir sumanumą.  Kauno skyrius užėmė garbingą vietą II vietą, sidabro medaliai, laimėta Šaudymo varžybų nugalėtojo taurė!!! Visai nedaug atsilikta nuo I-osios komandinės vietos bendroje taškų įskaitoje. Juk kaip rezervo kariai savo veikloje negauname iš valstybės biudžeto jokios finansinės paramos,

viskas buvo organizuota už mūsų pačių surinktas lėšas, ar gavus neabejingų mūsų veiklai rėmėjų pagalbą.

Ypatinga pagarba ir padėka LKRKA Kauno skyriaus vadui ats. kpt. Vytautui Žymančiui. VALIO!!!

Pagarbiai-Dim. mjr. Pranas Urbanavičius