Naujienos

KŪČIOS SU LAISVĖS KOVOTOJAIS

2018-12-24 (Šv.Kūčios). Samariečiai: prezidentas  Sigytas Klimas ir nariai Tautvilas Rinkevičius ir Raimundas Kaminskas aplankė Kaune gyvenančius Lietuvos laisvės kovotojus ir jų artimuosius, tremtinius ir šaulius. Susitikimo metu buvo laužomos plotkelės, dalinamasi kalėdaičiais ir įteiktos simbolinės Kalėdinės dovanėlės. Keletas fotoakimirkų iš sakralaus ir patriotinio susitikimo.